Iba prázdna stránka ako spieva Taylor Swift v Blank space.