Hormonálna antikoncepcia a reprodukcia

Poškodzuje plodnosť? Spôsobuje vrodené vývojové vady, ak zlyhá? Môže spôsobiť potrat? Všetko sa dočítate v článku.

 

Séria článkov o hormonálnej antikoncepcii vytvorená v 2022 sa venuje jej kombinovanej forme. V prípade, ak nájdete v článku nezrovnalosť alebo máte novšie informácie, prosím dajte mi obratom vedieť na: b.pathological@gmail.com 

 

Poškodzuje hormonálna antikoncepcia plodnosť?

HAK nepoškodzuje plodnosť. U niektorých žien po vysadení môže trvať dlhšie, kým sa im „obnoví“ cyklus (plodnosť je minimálne! znížená počas prvých menštruačných cykloch), ale plodnosť to z dlhodobého hľadiska nepoškodí.

jednom odbornom článku píšu: „Výskumníci zistili, že dlhodobé užívateľky perorálnej antikoncepcie, podobne ako krátkodobé užívateľky, zaznamenali dočasné oneskorenie plodnosti v porovnaní s tými, ktoré prestali používať bariérové ​​antikoncepčné metódy. Štúdia však tiež naznačila, že dlhodobé užívanie HAK bolo spojené s vyššou pravdepodobnosťou otehotnenia v porovnaní s užívaním HAK menej ako dva roky.“

analýze 17 štúdii sa ukázalo, že do roka otehotnie po vysadení HAK/IUDs a injekčnej formy antikoncepcie podobné množstvo žien, ako používajúcich inú antikoncepčnú metódu (pr. bariérovú).

V prípade, že máte po užívaní HAK problém otehotnie, existuje solídna šanca, že by ste ho mali aj predtým. Skupina žien, čo otehotnie hneď na prvýkrát nie je veľká, väčšina sa musí snažiť dlhšie. Ak máte problémy už rok, obráťte sa na svojho gynekológa, môžete mať iný problém.

Štúdia zistila, že dlhodobé užívanie kontraceptív v skutočnosti zlepšilo šance na otehotnenie, pričom ženy, ktoré užívali lieky dlhšie ako 4-5 rokov, boli plodnejšie ako tie, ktoré ich užívali menej ako dva roky. Dokonca aj ženy, ktoré používali perorálnu antikoncepciu viac ako 12 rokov, mali vyššiu mieru počatia.

Spôsobuje hormonálna antikoncepcia potraty?

HAK spôsobuje inhibíciu ovulácie, ovulácia zase implantácie. Bez implantácie nie je začiatok tehotenstva, tak nemôže byť ani potratu.

Ako potratová tabletka tiež nefunguje.

 

 

Spôsobuje hormonálna antikoncepcia vrodené vady?

Nie. Nedávna štúdia z Harvardu potvrdila, že užívanie HAK tesne pred ale aj počas otehotnenia nezvyšuje riziko vrodených vád.