Hormonálna antikoncepcia, náladovosť a libido

Znižuje hormonálna antikoncepcia libido? Spôsobuje zmeny nálad? Viac sa dočítate v nasledujúcom článku.

 

Séria článkov o hormonálnej antikoncepcii vytvorená v 2022 sa venuje jej kombinovanej forme. V prípade, ak nájdete v článku nezrovnalosť alebo máte novšie informácie, prosím dajte mi obratom vedieť na: b.pathological@gmail.com 

Znižuje hormonálna antikoncepcia libido?

Podľa jednej analýzy libido znižovali iba tabletky s 15 μg ethinylestradiolu. V niektorých štúdiach našli zníženú hodnotu v plazme voľného testosterónu a sex-hormon-binding globulinu. Čo to znamená? Keď žena užíva HAK, mení jej to hladiny hormónov, následkom čoho neovuluje. Problém je, že ovária produkujú aj mužské hormóny (androgény), ktoré ovplyvňujú ženské libido. Menej androgénov môže znamenať aj menšiu chuť na sex.

Preto niektoré ženy môžu pociťovať zníženie (ale aj zvýšenie) libida. V prípade zníženia, je možné pokojne zmeniť druh hormonálnej antikoncepcie. Nie každá tabletka sadne hneď každej žene.

Zároveň je libido veľmi krehká vec, ovplyvniteľná aj vonkajšími okolnosťami (stres, hádky…). Príčin môže byť pokojne aj viac.

 

Spôsobuje hormonálna antikoncepcia náladovosť?

Tabletka môže v nejakej miere ovplyvniť náladu vzhľadom na obsah hormónov. Ak sa tak stane a na príčine je naozaj tabletka a nie životné okolnosti, tabletka sa dá vymeniť za iný druh.

Väčšina žien ale nepozoruje tento efekt. Niektoré HAK tabletky sa používajú práve na to, aby pomohli so zmenami nálad počas hormonálneho cyklu.

The Harvard Study of Moods and Cycles analyzovali údaje od 658 žien. Chceli určiť podiel žien, ktorých nálada sa zlepšila alebo zhoršila počas užívania perorálnej antikoncepcie. 107 žien (16,3 %) zaznamenalo zhoršenie nálady pri perorálnej antikoncepcii, 81 (12,3 %) zaznamenalo zlepšenie nálady a 470 (71,4 %) nemalo žiadnu zmenu nálady. Poznamenali, že ženy s depresiou v anamnéze mali väčšiu pravdepodobnosť zhoršenia nálady po tabletke ako tie, ktoré depresiu v minulosti nemali. Väčšina žien s depresiou v anamnéze však nezaznamenala žiadnu zmenu nálady (61 %) alebo zlepšenie nálady (14 %); menší počet (25 %) zaznamenal zhoršenie nálady po tabletke.

Jedna z najväčších štúdií zahŕňala 6 654 sexuálne aktívnych netehotných žien vo veku 25-34 rokov. , Výskumníci porovnávali užívateľky antikoncepcie s inými sexuálne aktívnymi ženami, ktoré používali buď nehormonálnu antikoncepciu, alebo žiadnu antikoncepciu.

Užívateľky hormonálnej antikoncepcie mali nižšie priemerné hladiny depresívnych symptómov a menej pravdepodobné, že sa v predchádzajúcom roku pokúsili o samovraždu ako ženy používajúce iné formy antikoncepcie. alebo bez antikoncepcie.