Môže vás mlieko zahlieniť?

Čo je to hlien?

Je to klzký vodný sekrét na slizniciach. Tvorí sa z buniek v mukóznych (aj zmiešaných) žliazkach.

Obsahuje anorganické soli, antimikrobiálne enzýmy (pr. Lyzozým), imunoglobulíny (pr. IgA), glykoproteíny ako laktoferín a mucíny, ktoré sú produkované pohárikovitými bunkami v slizniciach a podslizničných žľazách.

Jeho funkcia je ochrana pred patogénmi  (huby, baktérie, vírusy). Jeho produkcia sa pri chorobe môže zvyšovať.

Podporuje túto tvorbu mlieko?

Mlieko je emulzia tuku vo vode. Keď pijeme mlieko, mieša sa so slinami, ktoré obsahujú vysokomolekulárny mucín (MUC5B, ktoré sú zodpovedné za viskóznu konzistenciu slín). Spolu tvoria v ústach agregáty. Keď mlieko prehltnete, agregáty mliečnej emulzie ostanú v ústach a hrdle, čo môže vyvolať pocit „zahlienenia“. Najskôr sa jedná iba o pocitový vnem v ústach a hrdle.

Veľkosť agregátov lipidových kvapôčok a rýchlosť agregácie sa medzi jednotlivcami líši, čo môže byť dôvodom, prečo sú týmto zahlieneným pocitom ovplyvnení len niektorí ľudia.

Ak by zahlieňovalo, muselo by zvyšovať produkciu priamo spomínanými žliazkami.

 

Existuje jedna NEPOTVRDENÁ, ale aj tak zaujímavá hypotéza: Proteín β-casomorfín-7 z rozkladu niektorých druhov mlieka zvyšuje expresiu génu MUC5AC a zvyšuje sekréciu hlienu. Nachádza sa však v hrubom čreve a teoreticky by podporil produkciu v dýchacom trakte iba vtedy, ak by sa mliečne bielkoviny dostali do systémového obehu zvýšenou permeabilitou čreva. Je to ale veľmi málo pravdepodobné.

 

Zdroje:

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/common-cold/expert-answers/phlegm/faq-20058015
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0306987709007233
https://adc.bmj.com/content/104/1/91
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2154152/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19932941/
https://scholar.google.com/scholar_lookup?author=MH+Vingerhoeds&author=TBJ+Blijdenstein&author=FD+Zoet&title=Emulsion+flocculation+induced+by+saliva+and+mucin&publication_year=2005&journal=Food+Hydrocoll&volume=19&pages=915-22
https://scholar.google.com/scholar_lookup?author=RM+Moose&title=Does+milk+%E2%80%9Cmake+mucus%E2%80%9D%3F&publication_year=1948&journal=Calif+Med&volume=68&pages=31-2