Čo riešiť po skončení medicíny (nielen) v ČR

Prijali vás do zamestnania. Gratulujem. Škoda len, že ste študovali v Čechách a prijali vás na Slovensku. Nejde vôbec o miesto budúcej práce, ale o byrokraciu, ktorá vás v najbližších dňoch čaká.

Ako prvé potrebujete diplom. Po zložení poslednej štátnice oň môžete požiadať na študijnom oddelení. (Na promóciu ho donesiete nazad.) S diplomom a tzv. diploma supplement poputujete rovno k notárovi, kde si ich dáte overiť. Supplement stačí raz, diplom aspoň tri – štyrikrát, nech nebeháte ako tajtrlíci hore dole (v preklade, ako ja…).

 

Informácie boli platné v roku 2019, môžu sa časom mierne meniť

 

Požiadanie overenia diplomu na Ministerstve

Vy ste ako lekár regulované povolanie. Nevadí, že ste študovali doslova za rohom, musíte stratiť vieru v systém ešte predtým, než nastúpite do práce.

Diplom, diploma supplement, potvrdenie o zaplatení 100€ (v roku 2019), prefotené maturitné vysvedčenie (keby vás náhodou asi vzali na VŠ bez maturity…), žiadosť a kópiu dokladu totožnosti pošlete na Ministerstvo školstva. Bližšie info, adresa, vzor a ďalšie požiadavky a žiadosti nájdete tu: https://www.minedu.sk/uznavanie-ukonceneho-vzdelania-zo-zahranicia-na-vykon-regulovaneho-povolania-v-sr/

Oficiálna lehota na vybavenie sú 3 mesiace. Preto nebuďte lamy a šup šup vybavovať. Väčšinou to stihnú za mesiac, ale zákon schválnosti funguje vždy a na 100%.

Žiadosť môžete podať aj elektronicky, ak máte občiansky preukaz s čipom. Bude vás to stáť asi o polovicu menej.

 

 

Zápis do lekárskej komory (LK)

Keď vám prišiel zdrap papiera z Ministerstva, môžete konať ďalej. Slovo „zdrap“ nie je vybrané náhodne. Sú to aktuálne (2019) 2 papiere, bez akejkoľvek pečiatky, akéhokoľvek podpisu. Čohokoľvek, vďaka čomu by sa to dalo overiť úradne. Samozrejme v LK chcú tento doklad úradne overený. Keď po troch notároch, pošte a mestskom úrade, kde vám to nechce nikto overiť, voláte zúfalí na LK, tak vám nakoniec odobria, že to môžete poslať aj neoverené. Nemáte na výber – ani vy ani LK, ak chce mať nejakých nových lekárov. Pre istotu k tomu odporúčam napísať nejakú formu čestného prehlásenia. Tú si tiež vytlačte 2x, jednu pošlete aj na pridelenie kódu lekára (čítaj nižšie).

Do komory pošlete prihlášku, súhlas so spracovaním osobných údajov, výpis z registra trestov (získate na pošte), overenú kópiu diplomu, a čestné prehlásenie o tom, že ste ešte nevykonávali prax lekára od skončenia VŠ (do 3 mesiacov) a doklad o zaplatení registračného poplatku.

Viac informácii, rovnako ako aj adresu kam to poslať a všetky vzory prihlášok a žiadostí nájdete na: https://lekom.sk/pre-lekarov/register-lekarov/zapis-do-registra-lekarov

 

 

Pridelenie registračného kódu lekára

Už máte papier z Ministerstva o uznaní diplomu, papier o zápise do LK, predposledný overený diplom a o cca 120€ ľahšiu peňaženku. Pridáte ďalšie čestné vyhlásenie, že ste nepracovali od VŠ ako lekár a pošlete to na adresu pobočky, do ktorej spadáte. Spádové oblasti, spolu s ďalšími info nájdete na stránke udzs-sk.sk . Dokument o pridelení kódu zdravotníckeho pracovníka nájdete tu: www.udzs-sk.sk/documents/

 

 

Úrad práce

Síce to dávam nakoniec, ale malo by to byť už na začiatku prvá vec, čo spravíte. Na Slovensku vám končí status študenta dňom, kedy vykonáte poslednú štátnicu. Máte kalendárny týždeň na to, aby ste zašli na úrad a zapísali sa. Na zápis potrebujete doklad o ukončení vzdelania (diplom – donesiete ho, keď ho dostanete) a papier o dĺžke trvania štúdia – ten vám vydajú na študijnom oddelení. Nezabudnite si občiansky preukaz. Ak už máte pracovnú zmluvu, doneste aj tú. Vyplňte žiadosť o zaradenie do evidencie (buď ho stiahnete a vyplníte vopred, alebo ho budete vypisovať priamo tam; odporúčam prvú možnosť).

Viac info tu: https://www.upsvr.gov.sk/

Do určitého veku (asi 29 rokov???) sa musíte hlásiť každé dva týždne na úrade práce. Ak máte dobrú a rozumnú tetu, u ktorej to vybavujete, dovolí vám po dohode aj menej často. Ak máte zmluvu s nemocnicou, tak ešte menej.

Ak sa po škole neprihlásite na úrade, budete si sami platiť zdravotné poistenie – cca 50€/mesiac. Zbytočne vyhodené peniaze.

 

 

Zaradenie do atestácie

Ak už makáte, nezabudnite sa zaradiť do atestačného programu. Viac info nájdete na stránkach pracovísk (univerzít), kam sa budete hlásiť a všetky sa nejakým spôsobom líšia, preto to tu nejdem rozpisovať.

O Atestácii som písala aj v tomto článku: tvorimsrdcom.com/atestacia-co-kde-kedy/

A čo riešiť na pracovnom pohovore tuto: tvorimsrdcom.com/co-riesit-na-pracovnom-pohovore/