Spôsobuje hormonálna antikoncepcia rakovinu?

Pojem rakovina je veľmi široký. Publikácie WHO o rôznych druhoch nádoroch s bežným počtom strán 400 a viac (a postupne sa to ešte navyšuje) o tom vedia svoje. Pozrime sa spolu aspoň vo všeobecnosti na jednotlivé rakoviny, ktoré môže hormonálna antikoncepcia ovplyvňovať.

Hormonálna antikoncepcia a rakovina

 

Rakovina krčka maternice

V tejto analýze tvrdia, že užívanie tabliet má súvisiace riziko rozvoja rakoviny krčka maternice, špeciálne pre adenokarcinóm. Ako významný faktor hrá aj dlhodobé užívanie HAK (5 a viac rokov). Ide však o prechodné zvýšenie. Po ukončení užívania začne riziko klesať a desať rokov po ukončení užívania je riziko rovnaké ako u žien, čo nikdy HAK neužívali. Takmer všetky prípady rakoviny krčka maternice sú spôsobené pretrvávajúcou infekciou niektorými vysoko rizikovými typmi ľudského papilomavírusu (HPV) a asociácia rakoviny krčka maternice s HAK je kofaktorom u žien, ktoré už sú nositeľmi HPV.

Preto sa odporúča použiť aj prezervatív, keďže ten znižuje riziko aj ďalších pohlavne prenosných chorôb.

 

Rakovina prsníka

Výskum ukazuje, že ženy, ktoré užívajú HAK alebo ich užívali v posledných 10 rokoch, majú mierne zvýšené riziko vzniku rakoviny prsníka. Riziko začne klesať krátko po ukončení užívania a vráti sa do normálu po 10 a viac rokoch od ukončenia užívania.

Analýza údajov od viac ako 150 000 žien, ktoré sa zúčastnili na 54 epidemiologických štúdiách, ukázala, že celkovo ženy, ktoré niekedy užívali perorálnu antikoncepciu, mali mierne (7 %) zvýšenie relatívneho rizika rakoviny prsníka v porovnaní so ženami, ktoré nikdy neužívali perorálnu antikoncepciu. antikoncepčné prostriedky. U žien, ktoré v súčasnosti užívali perorálnu antikoncepciu, sa riziko zvýšilo o 24 %, ktoré sa nezvyšovalo s dĺžkou užívania. Riziko sa znížilo po ukončení užívania perorálnych kontraceptív a do 10 rokov po ukončení užívania nebolo evidentné žiadne zvýšenie rizika.

Analýza údajov zo štúdie Nurses‘ Health Study z roku 2010, ktorá sledovala viac ako 116 000 žien vo veku 24-43 rokov, keď sa zapísali do štúdie v roku 1989, tiež zistila, že u účastníčok, ktoré užívali perorálnu antikoncepciu, sa mierne zvýšil riziko rakoviny prsníka. Takmer celé zvýšené riziko však bolo pozorované u žien, ktoré užívali špecifický typ perorálnej antikoncepcie, „trojfázovú“ tabletku, v ktorej sa dávka hormónov mení v troch fázach v priebehu mesačného cyklu ženy.

V roku 2017 veľká prospektívna dánska štúdia uviedla riziká rakoviny prsníka spojené s novšími formuláciami perorálnych kontraceptív. Celkovo ženy, ktoré užívali alebo nedávno prestali používať perorálnu kombinovanú hormonálnu antikoncepciu, mali mierne (asi 20 %) zvýšenie relatívneho rizika rakoviny prsníka v porovnaní so ženami, ktoré nikdy neužívali perorálnu antikoncepciu. Zvýšenie rizika sa pohybovalo od 0 % do 60 % v závislosti od konkrétneho typu perorálnej kombinovanej hormonálnej antikoncepcie. Riziko rakoviny prsníka sa tiež zvýšilo, čím dlhšie sa používali perorálne kontraceptíva.

(prevzaté z www.cancer.gov)

Nedávna štúdia nezistila žiadny dôkaz, že súčasné nízkodávkové formulácie zvyšujú riziko skorého nástupu rakoviny prsníka u žien so zmenami génov BRCA1 a BRCA2.

 

Rakovina hrubého čreva

Užívanie perorálnej antikoncepcie je spojené s o 15 % až 20 % nižším rizikom kolorektálneho karcinómu.

 

Rakovina vaječníkov

Ženy, ktoré niekedy užívali perorálnu antikoncepciu, majú o 30 až 50 % nižšie riziko rakoviny vaječníkov ako ženy, ktoré nikdy neužívali perorálnu antikoncepciu. Zistilo sa, že táto ochrana sa zvyšuje s dĺžkou používania perorálnych kontraceptív a pretrváva až 30 rokov po tom, čo ich prestane užívať. Zníženie rizika rakoviny vaječníkov pri používaní perorálnych kontraceptív sa pozoruje aj u žien, ktoré sú nositeľmi škodlivej mutácie v géne BRCA1 alebo BRCA2.

 

Rakovina endometria

Ženy, ktoré niekedy počas života užívali perorálnu antikoncepciu, majú nižšie riziko rakoviny endometria ako ženy, ktoré ju nikdy neužívali. Riziko je znížené najmenej o 30 % a stúpa priamo úmerne s dĺžkou užívania. Ochranný účinok pretrváva ešte mnoho rokov potom, čo žena prestane užívať perorálnu antikoncepciu.

(prevzaté z www.cancer.gov)