Máte prekyslený organizmus?

Máte prekyslený organizmus? Môžeme si vôbec prekysliť organizmus? Teoreticky patologicky.

Ale nie tak ako sa nám snažia nahovoriť niektoré firmy. Nie je nič lepšie, ako si vymyslieť problém a následne vám naň predať riešenie, čo prekyslenie organizmu je. V medicíne existujú pojmy acidóza a alkalóza. Medikom bežne zovrie hrdlo a dúfajú, že si to nevytiahnu na skúške. Sú to poruchy acidobázickej rovnováhy – pH vnútorného prostredia sa odchýli od normy. pH krvi je regulované vnútornými pufračnými systémami, ktoré nie sú priamo ovplyvniteľné potravinami. V prípade oboch porúch sa jedná väčšinou o vážne, až život ohrozujúce stavy.

pH moču, ktoré sa často pri prekyslení meria, sa pohybuje v rozmedzí 4,5-8,0. Moč mení svoje pH na základe potravín, pretože sa ním zbavujeme odpadových látok. Ak pH stúpne, obličky vylúčia viac zásaditých látok, ak klesne, viac kyslých.

Vyššie hodnoty pH moču sa vyskytujú napr. pri poruchách obličiek alebo zle odobratom moči.

Čo považujem za nepríjemné zistenie, sú články na webových stránkach lekárni, kde tento mýtus „potvrdzujú“ a odporúčajú buď výživové doplnky alebo v tom lepšom prípade vyváženú stravu, čo je niečo čo vám na „zdravý životný štýl“ odporúčam aj ja.

Ak by sme si reálne prekyslili organizmus, mali by sme väčší problém než únavu či pár vyrážok na tvári.