Spôsobuje hormonálna antikoncepcia trombózu?

Hrozí riziko trombózy pri užívaní kombinovanej hormonálnej antikoncepcie? Ako je na tom pečeň? V článku si môžete prečítať nakoľko a akým spôsobom to funguje.

 

Séria článkov o hormonálnej antikoncepcii vytvorená v 2022 sa venuje jej kombinovanej forme. V prípade, ak nájdete v článku nezrovnalosť alebo máte novšie informácie, prosím dajte mi obratom vedieť na: b.pathological@gmail.com 

Hormonálna antikoncepcia a trombóza

HAK môže zvýšiť riziko krvných zrazenín. Riziko sa odhaduje na 5-10 zrazenín na 10 000 ľudí ročne v dôsledku užívania antikoncepcie. V porovnaní s populáciou, ktorá antikoncepciu neužíva je to 1-5 venózneho trombembolizmu na 10 000 ľudí ročne. Pre zaujímavosť, tehotenstvo zvyšuje toto riziko na 10-20 zrazenín na 10 000 ľudí za rok.

Riziko závisí aj a od dávky estrogénu a typu progestínov, mechanizmom podávania a dĺžkou liečby. Vyššie dávkovanie estrogénu zvyšuje riziko mozgovej príhody. Riziko sa vracia do „normálu“ k bežnej populácii po vysadení.

Perorálne kontraceptíva obsahujúce iba progestín a transdermálny estradiol používané na hormonálnu náhradu predstavujú minimálne alebo žiadne riziko trombózy.

Ako estrogén zvyšuje riziko trombózy?

Estrogén ovplyvňuje génovú transkripciu rôznych proteínov -zvyšuje plazmatické koncentrácie faktorov zrážanlivosti zvýšením génovej transkripcie (faktory II, VII, X, XII, VIII, fibrinogén). Zdá sa, že vyššie dávky estrogénu prinášajú väčšie riziko tvorby venózneho trombu.

 

 

Hormonálna antikoncepcia a pečeň

HAK nezvykne spôsobovať pečeňové či žlčníkové problémy. Ak sa nejaké vyskytnú, ženy mávajú problém aj počas tehotenstva a všetko sú to zriedkavé prípady spojené s genetickými abnormalitami.

Podrobnejšie pre zdravotníkov:

V jednej štúdii zistili, že zatiaľ čo skoré formulácie HAK boli spojené s častým zvýšením sérových enzýmov, súčasné formulácie a hormonálna substitučná terapia neboli spojené so zvýšením ALT alebo alkalickej fosfatázy vo vyššej miere, ako sa vyskytuje pri placebe.

Ale, estrogény a HAK môžu spôsobiť miernu inhibíciu vylučovania bilirubínu, čo vedie k žltačke u pacientov s dedičnými formami metabolizmu bilirubínu, alebo indukovať cholestatické poškodenie pečene. Avšak pacientky s takýmto problémom už mávali problém počas tehotenstva. Stále sa však bavíme o zriedkavých prípadoch spojených najskôr s nejakou genetickou chybou.

Perorálna antikoncepcia aj chronická hormonálna substitučná liečba sú tiež spojené s mierne zvýšeným výskytom ochorenia žlčníka, ktorý sa zvyčajne vyskytuje počas prvých niekoľkých rokov užívania estrogénu.

Zriedkavý je aj vznik nezhubných foriem nádorov ako je adenóm, nodulárna hyperplázia, hemangiómy či hamartómy. Hepatocelulárny karcinóm je extrémne zriedkavý. Jeho výskyt je častejší u mužov a tí HAK nezvyknú užívať, príčinu treba hľadať inde.

Vyššie uvedené problémy ustúpia, keď ženy prestanú HAK užívať.

 

Pamätajte, že sú to vzácne prípady a stále, ako u všetkých liekov, prevažuje benefit nad rizikom.